Rozhovor so stomatologičkou Luciou Pitekovou: Nepokazte si úsmev